Arculati elemek

Projekt azonosítószáma: GINOP-6.1.5-17-2018-00041

Kedvezményezett neve: SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt.

Projekt címe: „Munkahelyi képzések megvalósítása a Sága Foods Zrt-nél.”

Támogatásösszege: 30 694 547 Ft

Mértéke: 70,84 %

Projekt leírása: A SáGa Foods Zrt. több mint 80 éves múltra tekint vissza. A pályázat benyújtásakor 312 fő (2018. március) munkavállalót foglalkoztattunk melyből a támogatási kérelem keretében 78 dolgozónk (32 fő nő, 46 fő férfi) 15 db szakirányú továbbképzésére igényeltünk támogatást. A képzésben összesen 138 fő vett részt, melyből a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyek száma: 8 fő. A képzésben résztvevők közül a felhívás 3.4.1.1 a) 7. pontjában meghatározott hátrányos helyzetű saját munkavállalók száma: 23 fő, melyből 3 fő 25 év alatti, 18 fő 50 év feletti, és 3 fő alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, ISCED 1 besorolású munkavállaló. A képzés során tanúsítványt/bizonyítványt szerző részvevők aránya: 100 %.

A bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyek száma: 8 fő, Táblázatkezelés ismeretek – IKT képzésként – oktatáson vettek részt, amely a mindennapos informatikai tevékenységhez elengedhetetlen fontosságú.

Az Irinyi Tervhez való kapcsolódás: A fejlesztendő tevékenység a TEÁOR’08 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása. Szerettünk volna az élelmiszeripari üzemi területen foglalkoztatott munkatársainkat speciális, kifejezetten részükre szóló képzésben részesíteni, amely az alábbi modulokat foglalta magában: „Élelmiszer-adalékanyag és allergén kezelő” szakmai képzési program és „Élelmiszer védelem és nyomonkövetés” szakmai képzés program.

A menedzsment már döntött arról, hogy komplex ERP rendszer kerül bevezetésre melynek előkészületei 2018. évben megkezdődtek. Korábbi képzési pályázatainkban, illetve saját erőforrásból megvalósított képzéseinkben is számos hátrányos helyzetű dolgozónk került beiskolázásra és a GINOP pályázatban is több mint 20 fő hátrányos helyzetűnek minősülő dolgozót részesítettünk képzésben

A képzések lebonyolításához szükséges emberi, pénzügyi erőforrások, tárgyi feltételek, szervezeti és adminisztratív keretek biztosítása adott volt.

A képző intézménnyel közösen határoztuk meg azt a szűk keresztmetszetét a dolgozóknak, akik szakmai tudásának továbbfejlesztése indokolt, illetve mind munkavállalóink, mind vállalatunk hosszú távú érdekeit szolgálják, és a piacon végbement fejlesztések indokolják a szakmai fejlődést esetükben. Ezen felül fontosnak tartottuk, hogy az alkalmazottaink között is végezzünk igényfelmérést a támogatott képzési területek alapján, mielőtt véglegesítésre kerülne a résztvevők száma és személye. A kiválasztott munkatársak a munkakörükhöz kapcsolódó napi munkafolyamatok szerint lettek bevonva.

A projekt összes elszámolható költsége: 43 325 034 Ft

Projekt várható befejezése: 2021.07.27.