Vigyázz, kész, Füstli! A Füstlivel most duplán nyerhet

Vegyen bármilyen Füstli terméket és mellé egy új Füstli sertésvirslit, és nyerje meg az ajándékok egyikét!


JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Füstlivel most duplán nyerhet! promóció

  1. A Játék szervezője:

A „Vigyázz, kész, Füstli! A Füstlivel most duplán nyerhet!’ promóció („Játék”) szervezője a Sága Foods Zrt. (9600 Sárvár, Sopron u 15., cégjegyzékszám: 18-10100533, adószám: 1130109-2-18 a továbbiakban: Szervező).

2. A játékban történő részvétel feltételei

2.1. A játékban kizárólag azok a magyarországi lakó – vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar állampolgársággal rendelkező, 18. életévüket betöltött, 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék 3. pontban írt mechanizmusnak megfelelően vásárolnak Sága Füstli termékeket. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók. 

Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók.

2.3. A Szervező kifejezetten kijelenti, hogy a „Játék” nyereményjáték és nem minősül szerencsejátéknak.

3. A játék mechanizmusa

„Vásároljon a nyereményjáték időtartama alatt az 1. sz. mellékletben szereplő üzletek valamelyikében legalább 1 (egy) darab csirkehúsból készült Füstli terméket és legalább 1 (egy) darab Füstli sertésvirslit (a játékban részt vevő termékeket a 2. sz. melléklet tartalmazza).

A megadott feltételek mellett történő vásárlás esetén a vevő egy nyereményszelvényre jogosult, melyet a vásárlás helyszínén, a fizetést követően kap meg a kasszában ülő pénztárostól. Ha a nyereményszelvény “NYERT” feliratot tartalmaz, úgy a szelvény a vásárlás helyszínén beváltható a szelvényen szereplő nyereményre a promóció teljes időtartama alatt. 

A promócióban részt vevő szelvények ¼-ed arányban tartalmaznak „NYERT” feliratot, és ezek eloszlása a nyereménykártyák között véletlenszerű. A „NYERT” szelvény birtoklása feljogosítja a Játékost a nyereménykártyán szereplő termékre. Az ajándék termék a „NYERT” feliratos kártya bemutatásával és a bolti személyzetnek történő átadásával azonnal átvehető a vásárlás helyszínén.

A promóció kezdete: 2020.11.01-től az 1. sz. mellékletben szereplő üzletek birtokában álló sorsjegyek készlete erejéig vagy a Szervező általi visszavonásig.

Nyeremények

·     Serpenyő Sága dekorációval (Összesen 350 db)

·     Sága hűtőtáska Sága dekorációval (Összesen 350 db)

·     Vágódeszka Sága dekorációval (Összesen 2800 db)

·     Zsebes kötény Sága dekorációval (Összesen 1400 db)

·     Pamut bevásárlótáska Sága dekorációval (Összesen 3850 db)

4. Információ a játékról

A Játékkal kapcsolatos információk és hivatalos játékszabályzata megtalálhatóak a Játékban résztvevő boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a www.saga.hu/hu/promociokinternetes oldalon. A játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos információ kérhető továbbá az info@saga-foods.hu e-mail címen a játék időtartama alatt. 

5. Adózás

Jelen játék nem tartozik a szerencsejátékszervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A nyertesek kötelesek minden, esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi regisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni.

6. Adatkezelés

A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Sága Foods Zrt. (Adatkezelő) kezeli, az alábbi Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.

6.1. Szervező, mint adatkezelő adatkezelési tájékoztatója

Adatkezelés célja: Adatkezelő (Sága Foods Zrt.) a nyertesekre vonatkozó adatokat a számviteli jogszabályok alapján adóügyi adminisztrációs célból kezeli és őrzi meg.

Az adatok megadása nélkül a nyeremény átvételére nincs lehetőség. Az adatkezelés feltétele az ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel és a nyeremény átvétele önkéntes.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére (kivéve kisegítő szolgáltatásokat végző partnerei, pl. archiválási szolgáltató) nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező Sága Foods Zrt. a Számviteli törvényben előírt határidőig, azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatban önt megillető jogok

Az önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok törlését, helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt harmadik személynek továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel, kérjük, forduljon hozzánk a következő elérhetőségeken: www.saga.hu/kapcsolat.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

7.2. A játékról szóló információk megtalálhatók az 1. sz. mellékletben felsorolt üzletekben elhelyezett ismertető anyagokon.

7.3. A hirdetésekben a nyeremények képe csak illusztráció. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem Alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

7.4. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.saga.h/hu/promociok oldalon értesülhetnek.

7.5. A nyeremények pénzre, vagy más nyereménytárgyra át nem válthatóak.

7.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

MELLÉKLETEK

  1. számú melléklet – A játékban részvevő üzletek listája
#Bolt neveCíme
1.Coop Szolnok6600 Szentes, Kossuth u. 24.
2.Coop Szolnok5000 Szolnok, Széchenyi krt. 123.  
3.Coop Szolnok5000 Szolnok, Baross u. 58.
4.Coop Szolnok5000 Szolnok, Ady E. u. 28.
5.Coop Szolnok5000 Szolnok, Krúdy Gy. u. 108/C
6.Coop Szolnok5000 Szolnok, Kossuth u. 10-12.
7.Coop Szolnok2347 Bugyi, Teleki u. 1-3.
8.Coop Szolnok5000 Szolnok, Jubileum tér
9.Coop Szolnok5081 Szajol, Fő u. 26.
10.Coop Szolnok8000 Székesfehérvár, Eszperantó tér 1.
11.Coop Szolnok5071 Besenyszög, Damjanich u. 17.
12.Coop Szolnok2200 Monor, Forrás u. 2-4.
13.Coop Szolnok5085 Rákóczifalva, Rákóczi u. 52-54.
14.Coop Szolnok5084 Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 1. 
15.Coop Szolnok5435 Martfű, Május 1. u. 5.
16.Coop Szolnok 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 10.
17.Coop Szolnok5920 Csorvás, Rákóczi utca 19.
18.Coop Szolnok5931 Nagyszénás, Béke út  1.
19.Coop Szolnok5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 4-6
20.Coop Szolnok5091 Tószeg, Attila u. 40.
21.Coop Szolnok5052 Újszász, Dózsa Gy. u. 2.
22.Coop Szolnok5051 Zagyvarékas, Rákóczi u. 54.
23.Coop Szolnok4031 Debrecen, Angyalföld tér 17.
24.Coop Szolnok4025 Debrecen, Petőfi tér 8/A.
25.Coop Szolnok4032 Debrecen, Jerikó u. 13.
26.Coop Szolnok4026 Debrecen, Gyergyó u. 8-10.
27.Coop Szolnok4026 Debrecen, Hunyadi u. 2.
28.Coop Szolnok4024 Debrecen, Csapó u. 110.
29.Coop Szolnok4028 Debrecen, Simonyi  u.39.
30.Coop Szolnok4032 Debrecen, Vezér u. 6.
31.Coop Szolnok4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 46.
32.Coop Szolnok3300 Eger, Hadnagy út 18.
33.Coop Szolnok3300 Eger, Malomárok u. 4.
34.Coop Szolnok3200 Gyöngyös, Kócsag u. 35.
35.Coop Szolnok3200 Gyöngyös, Olimpia u. 6.
36.Coop Szolnok3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz út 22. 
37.Coop Szolnok3000 Hatvan, Dózsa Gy. tér 2.
38.Coop Szolnok9174 Dunaszeg, Országút u. 5.
39.Coop Szolnok9071 Gönyű, Irányi D. u. 35.
40.Coop Szolnok9028 Győr, Jereváni u. 28.
41.Coop Szolnok9153 Öttevény, Fő u. 67.
42.Coop Szolnok9090 Pannonhalma, Petőfi u. 8.
43.Coop Szolnok9100 Tét, Gyömörei u. 1.
44.Coop Szolnok2942 Nagyigmánd, Kossuth u. 2.
45.Coop Szeged6750 Algyő, Búvár u. 16
46.Coop Szeged6772 Deszk, Alkotmány u. 47
47.Coop Szeged6782 Mórahalom, Röszkei u. 3
48.UNIÓ COOP ZRT. 105. SZ. ABC3528 Miskolc, Kisfaludy u. 31-33
49.UNIÓ COOP ZRT. 800. SZ. ABC3580 Tiszaújváros, Szentistvánt utca
50.UNIÓ COOP ZRT. 600. SZ. ABC3564 Hernádnèmeti, Rákóczi utca 97
51.UNIÓ COOP ZRT. 760. SZ. ABC3433 Nyékládháza, Kossuth 51
52.UNIÓ COOP ZRT. 720. SZ. ABC3433 Nyékládháza, Szabadságtèr 6
53.UNIÓ COOP ZRT. 405. SZ. ABC3561 Felsőzsolca, Bólyai J u 4
54.UNIÓ COOP ZRT. 108. SZ. ABC3534 Miskolc, Kistábornok utca 4
55.UNIÓ COOP ZRT. 770. SZ. ABC3450 Mezőcsát, Bajcsy Zs. u 5
56.UNIÓ COOP ZRT. 540. SZ. ABC3780 Edelény, Borsodi út 11
57.UNIÓ COOP ZRT. 402. SZ. ABC3711 Szirmabesenyő, Kossuth  u. 46
58.UNIÓ COOP ZRT. 125.SZ.ABC3531 Miskolc, Győri kapu 59
59.UNIÓ COOP ZRT. 803. SZ. ABC3434 Mályi, Fő út 20
60.UNIÓ COOP ZRT. 101. SZ. ABC3526 Miskolc, Búza tèr 1
61.UNIÓ COOP ZRT. 110. SZ. ABC3535 Miskolc, Kurucz u 47
62.UNIÓ COOP ZRT. 410. SZ. ABC3800 Szikszó, Kassai út 14/b
63.UNIÓ COOP ZRT. 120. SZ. ABC3525 Miskolc, Fábián utcab6
64.UNIÓ COOP ZRT. 140.SZ.ABC3529 Miskolc, Szentgyörgy út 22
65.UNIÓ COOP ZRT. 625. SZ. ABC3574 Bőcs,Rákóczi u. 39.
66.UNIÓ COOP ZRT. 740. SZ. ABC3553 Kistokaj, Szèchenyi ut 18
67.UNIÓ COOP ZRT. 401. SZ. ABC3571 Alsózsolca, Kossuth 132
68.UNIÓ COOP ZRT. 454. SZ. ABC3712 Sajóvámos, Dózsa Gy. tér 2.
69.UNIÓ COOP ZRT. 7. SZ. ABCSalgótarján, Beszterce tèr 1
70.UNIÓ COOP ZRT. 150.SZ.ABC3530 Miskolc, Vörösmarty u 17
71.UNIÓ COOP ZRT. 809. SZ. ABC3700 Kazincbarcika, Egressy u 40
72.UNIÓ COOP ZRT. 300.SZ.ABC3300 Eger, Rákóczi utca 48
73.Élésker5600 Békéscsaba, Andrássy u. 5
74.Élésker5600 Békéscsaba, Lencsési u. 20
75.Élésker5600 Békéscsaba, Táncsics u. 6-10
76.Élésker5700 Gyula, Béke u. 71
77.Élésker5900 Orosháza, Könd u. 36
78.Élésker5820 Mezőhegyes, Szent György tér 13
79.Reál Alföld 6000 Kecskemét, Izsáki út 2
80.Coop Star2760 Nagykáta, Szabadság tér 12.
81.Coop Star2713, Csemő, Szent I.u.31.
82.Coop Star2251 Tápiószecső, Deák f.út 14
83.Coop Star2254 Szentmártonkáta, Rákóczi F.u. 674/17 hrsz.
84.Coop Star2711 Tápiószentmárton, Kossuth u.7-9.
85.Coop Star1151 Budapest, Kossuth u.
86.Coop Star5126 Jászfényszaru, Szabadság u.19-21.
87.Coop Star5123 Jászárokszállás, Kossuth u.1.
88.Coop Star2740 Abony, Kossuth tér 10-11.
89.Coop Star5100 Jászberény, Apponyi tér 3.
90.Coop Star5100 Jászberény, Szabadság tér 4.
91.Coop Star2737 Ceglédbercel, Pesti u.81.
92.Coop Star5143 Jánoshida, Fő u.30.
93.Coop Star5142 Alattyán, Szent István u.2-4.
94.Coop Star5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 65.
95.Coop Star5700 Gyula, Budapesti krt 5611/60. hrsz.
96.Coop Star5420 Túrkeve, Széchenyi u.21.
97.Coop Star5300 Karcag, Dózsa Gy.u.1/a.
98.Coop Star5310 Kisújszállás, Szabadság u.2/a.
99.Coop Star3245 Recsk, Kossuth u.91.
100.Coop Star3240 Parád,Kossuth u.69.
101.Coop Star3332 Sirok,Nyírjes u.2.
102.Coop Star8000 Székesfehérvár,Verseciu.16.
103.Coop Star8000 Székesfehérvár,Király sor 55.
104.Coop Star8100 Várpalota,Árpád u.39.
105.Coop Star5520 Szeghalom,Szabadság tér 1.
106.Coop Star5510 Dévaványa, Árpád u. 6.
107.Coop Star2013 Pomáz,Árpád fejedelem u.hrzsz.2732/6.
108.Coop Star2081 Piliscsaba,Fő út 131.
109.Coop Star2628 Szob,Arany János u.11.
110.Coop Star1148 Budapest,Nagy Lajos király u.100.
111.Coop Star2021 Tahitótfalu,Hősök tere 16.
112.Coop Star2541 Lábatlan,Rákóczi Ferenc u.154-156.
113.Cba Remíz ker 99. (Remíz csoport)1193 Budapest, XIX. ker.Üllői út 266.
114.Cba Extra Klasszis (Remíz csoport)1203 Budapest, XX.ker. Kossuth Lajos u.
115.Cba Extra Klasszis (Remíz csoport)1184 Budapest, XVIII.ker. Lakatos út 7.
116.Cba Tóth Imre (Remíz csoport)1146 Budapest, XIV.ker. Thököly út 96.
117.Reál Hungária C+C1116 Budapest, XI.ker.Kondorosi út 6.
118.Pocak Abc (Reál Hungária)1173 Budapest, XVII.ker.Borsó 64/B. utca
119.Rózsa Csemege (Honi Coop)1171 Budapest, XVII.ker.Sáránd u.34.
120.Fedfood Kft (Franchise Cba)1202 Budapest, XX.ker.Mártírok útja 205.
121.Jász-Élker Kft (Reál Alaszka)2100 Gödöllő  Szabadság út 52.
122.Simán Bt (Franchise Cba)2235 Mende, Fő út 24.
123.Kis Almárium (Honi Coop)1171 Bp.XVII. ker.Zrínyi u. 117.
124.Amazo-N Ker (Mecsek Fűszért)2119 Pécel Petőfi u.16.
125.Csemege Futár Kft (Honi Coop)2117 Isaszeg Dózsa György Út 55.
126.V.B. Fox Kft (Honi Coop)2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u. 3.
127.Sps 2000 Kft (Reál Hungária)1161 Budapest, XVI.ker. Rákosi út 102.
128.Cba Halmschlager 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út 167.
129.Bokor ABC Tóth Károlyné2220 Vecsés, Bokor u.2.
130.Czeglédi Ferenc e.v.2431 Perkáta, Szabadság tér 5.
131.Enibe Dream Kft.2700 Cegléd, Kazinczy u.49.
132.Leskó 777 Kft.2454 Iváncsa, Hunyadi u.164.
133.Micziker Kft.2141 Csömör, Béke tér 1.
134.ODDS Kft.2440 Százhalombatta, Damjanich út 79.
135.STANDKER Kft. 2370 Dabas, Kossuth L.u.1.
136.Szondi abc Reál 1068 Budapest, VI.ker.Szondi u. 96/a
137.Megint Két Hét Kft. 1063 Budapest, VI. Szondi utca 56.
138.Real Hungária Lurdy1097 Budapest, IX.Könyves Kálmán krt.12-14.
139.Ket- Mix Kft. 2132 Felsőgöd Duna u.2.
140.Híd élelmiszer kft2120 Dunakeszi Kossuth u.1.
141.G-roby gold1137 Budapest, XIII. ker. SzT.I.krt.6
142.Mindentvisz ABC 1142 Budapest, XIV.ker. Ilka u. 25.
143.Minden-Itt ABC Kft.1147 Budapest, Zsolnay VILMOS U.1.
144.COOP SZUPER 28900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 24.
145.COOP SZUPER 28200 Veszprém, Haszkovó út 14.
146.COOP SZUPER 28300 Tapolca, Deák F. u. 6.
147.COOP SZUPER 17960 Sellye,Mátyás király u. 52.
148.COOP SZUPER 18790 Zalaszentgrót, Batthyány L. 22.
149.COOP SZUPER 18800 Nagykanizsa, Hevesi S. u. 6.
150.COOP SZUPER 27720 Pécsvárad,Kossuth u. 35.
151.COOP SZUPER 19700 Szombathely, Váci M. u. 57.
152.COOP SZUPER 28400 Ajka, Petőfi S. u.
153.COOP SZUPER 18900 Zalaegerszeg,Kovács Károly tér 6.
154.COOP SZUPER 12462 Martonvásár, Brunszvik u. 1/A.
155.COOP SZUPER 18220 Balatonalmádi, Baross G.u.47-49.
156.COOP SZUPER 18420 Zirc, Kossuth u. 2.
157.COOP SZUPER 18380 Hévíz, Flavius Üzletház
158.COOP SZUPER 12800 Tatabánya, Kodály Z. tér 8.
159.COOP SZUPER 12851 Környe, Alkotmány u. 66-68.
160.COOP SZUPER 17868 Vajszló, Széchenyi u. 4.
161.COOP SZUPER 17100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
162.COOP SZUPER 17632 Pécs, Aidinger J. út 20-24.
163.COOP SZUPER 17100 Szekszárd, Rákóczi u.74-76.
164.COOP SZUPER 18900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 85/A.
165.COOP SZUPER 18300 Tapolca, Alkotmány u. 11.
166.COOP SZUPER 17000 Sárbogárd, Ady E. út 131.
167.COOP SZUPER 18800 Nagykanizsa, Rózsa u. 3.
168.COOP SZUPER 17773 Villány,Baross G.u.2.
169.COOP SZUPER 18800 Nagykanizsa, Platán sor 5.
170.COOP SZUPER 17626 Pécs, Király u. 76.
171.COOP SZUPER 18500 Pápa, Veszprémi u. 59.
172.COOP SZUPER 18900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 17.
173.COOP SZUPER 17570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57-59.
174.COOP SZUPER 18460 Devecser Deák F. tér 10.
175.COOP SZUPER 18500 Pápa Kopja u. 2. 
176.COOP SZUPER 18400 Ajka Alkotmány u. 13. 
177.COOP SZUPER 28400 Ajka Szabadság tér 9. 
178.COOP SZUPER 18181 Berhida Veszprémi u. 2 
179.COOP SZUPER 18000 Székesfehérvár, Eszperantó tér 1.
180.REÁL9970 Szentgotthárd,Füzesi u. 10.
181.REÁL9970 Szentgotthárd,Kossuth L. u. 1.
182.REÁL8960 Lenti,Zrínyi M. u. 2.
183.REÁL9941 Őriszentpéter,Városszer u. 32.
184.REÁL8999 Zalalövő, Kossuth u. 8.
185.REÁL9444Fertőszentmiklós, Soproni u. 48.
186.REÁL9371 Szany, Kodály Z. u. 1.
187.REÁL9241 Jánossomorja, Kápolna u. 2.
188.REÁL1101 Budapest, Hungária Krt. 5-7.
189.REÁL1068 Szondi u. 96.
190.Kelet Alfi3909 Mád, Rákóczi u. 30                               
191.Kelet Alfi3881 Abaújszántó, Kossuth tér 9-11.        
192.Kelet Alfi3934 Tolcsva, Szabadség tér 7.                    
193.Kelet Alfi3973 Cigánd, Fő u. 36/2                                
194.Kelet Alfi3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth út 62.        
195.Kelet Alfi4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 22
196.Kelet Alfi3458 Tiszakeszi, Községháza út 27
197.Kelet Alfi4400 Nyíregyháza, Északi Krt.
198.Kelet Alfi4700 Mátészalka Jármi út 6
199.Kelet Alfi3580 Tiszaújváros, Bethlen G út 8
200.Kelet Alfi3534 Miskolc, Árpád út 2
201.Kelet Alfi4450 Tiszalök, Kossuth út 52
202.Kelet Alfi3700 Kazincbarcika, Mátyás K. út 2
203.Kelet Alfi4400 Nyíregyháza, Kígyó út 1
204.Kelet Alfi4600 Kisvárda, Szabolcsvezér út 41.

2. számú melléklet – A játékban részt vevő termékek listája

Termék neveKiszerelésEAN
Füstli Klasszik140g5995663909119
Füstli Klasszik350g5995663909096
Füstli Sajtos140g5995663969472
Füstli Sajtos350g5995663969496
Füstli Ínyenc140g5995663969434
Füstli Ínyenc350g5995663969458
Füslti BBQ140g5995663969908
Füstli BBQ350g5995663969137
Füstli Csípős140g5995663969397
Füstli Csípős350g5995663969410
Füstli sertésvirsli140g5995663970645
Füstli sertésvirsli 280g5995663970669

2020. október 31.
Sága Foods Zrt.
Szervező