Ginop Plusz Pályázat

A projekt a GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok
alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő
fejlesztésén keresztül” elnevezésű munkaerőpiaci programban valósul meg.

A projekt célja, hogy a vállalkozásunk részére nyújtott támogatásnak köszönhetően
munkahelyi képzések valósuljanak meg, ezzel növelve termelékenységünket. Ennek
érdekében szervezetünk az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz
kérelmet nyújtott be, sikerrel pályázott.

Projektgazda megnevezése: SáGa Foods Élelmiszeripari Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (9600 Sárvár Soproni utca 15.)
Hatósági szerződés száma: VA/FMMF-KIO/002261/2023

A projekt keretében nyelvi képzés valósul meg:
Angol nyelvi alapismeretek

Az „Angol nyelvi ismeretek” képzés célja, hogy a képzésben résztvevők olyan idegen
nyelvi ismereteket, készségeket és kompetenciákat sajátítsanak el, melynek
segítségével boldogulni tudnak idegen nyelven a mindennapi életben, munkavégzés
során.

A projekt tervezett időtartama: 2023.09.28. – 2024.08.15.
A támogatás képzési költség támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes
intenzitása: 50 %.

A támogatástartalom: 2 470 000,- Ft